تبلیغات متنی

چگونه برای پدر و مادر فوت شده نماز قضا بخوانیم ؟

مجموعه : دینی و مذهبی
چگونه برای پدر و مادر فوت شده نماز قضا بخوانیم ؟

چگونه برای پدر و مادر فوت شده نماز قضا بخوانیم ؟

خواندن نماز قضا دو رکعت است. در خواندن آن باید نیت خود، میت را مشخص کرد و ذکر شود به نیابت آن این نماز را میخوانید.در ادامه نیتی را که باید برای خواندند نماز قضا والدین فوت شده ذکر کنید را مشاهده خواهید کرد.

 

نیت نماز قضای والدین این گونه است که قصد کنید به نیابت از طرف والدین خود، نماز قضا بخوانید و در هر نمازی که می خوانید، قصد کنید به نیابت ایشان نماز را قضا می کنید.

 

نماز والدین مرحوم خود را با چه نیتی قضا کنم؟
باید هنگام خواندن نماز قضای میت، در نیّت خود میّت را معیّن نمود و همینکه نیّت شود که از طرف کسى نماز مىی خواند که براى او اجیر شده‌، کفایت می کند.

 

لذا نیت نماز قضای والدین این گونه است که قصد کنید به نیابت از طرف والدین خود، نماز قضا بخوانید و در هر نمازی که می خوانید، قصد کنید به نیابت ایشان نماز را قضا می کنید و همچنین اگر به این قصد که آنچه بر عهده والدین شما بوده، شما از طرف او انجام دهید،نیز صحیح است.

پربازدید هفته
پربازدید ماه

عکس های خنده دار

عکسهای دیدنی و جالب