تبلیغات متنی

آموزش تصویری دوخت شلوار راسته مدل جدید

آموزش تصویری دوخت شلوار راسته مدل جدید

آموزش تصویری دوخت شلوار راسته مدل جدید

 

کادری می کشیم که عرض آن به اندازه یک چهارم دور باسن بزرگ و به طول قد شلوار. از سمت راست 5 سانت خارج و به خط باسن وصل می کنیم ( جای زیپ)و به اندازه عرض کادر پائین آمده و به اندازه یک ششم عرض کادر خارج و به صورت هلال به خط باسن وصل می کنیم.

 

از پائین کادر از دوطرف 2 سانت داخل و سمت چپ را به خط باسن و سمت راست را به یک ششم عرض کادر وصل می کنیم.از پهلو نیز 2 سانت داخل و به خط باسن وصل می کنیم.

 

آموزش تصویری دوخت شلوار راسته مدل جدید

الگوی پشت شلوار

کادری می کشیم به اندازه یک چهارم دور باسن بزرگ + 1.5 و به طول قد شلوار.به اندازه عرض کادر پائین آمده و قد فاق را رسم می کنیم برای گشادی فاق ( 2 برابر یک ششم عرض کادر جلو ) را خارج و به 2 سانت داخل شده از وسط پشت به صورت هلال وصل می نمائیم.

 

 

آموزش تصویری دوخت شلوار راسته مدل جدید

 

از این خط 3.5 سانت بالا رفته و به2 سانت داخل شده از پهلو وصل می کنیم.از پائین کادر پهلو 2 سانت داخل و به خط باسن وصل می کنیم و از سمت وسط پشت نصف قد شلوار را علامت ، 1.5 سانت خارج می شویم و از لبه پائین کادر به این نقطه وصل می نمائیم

پربازدید هفته
پربازدید ماه

عکس های خنده دار

عکسهای دیدنی و جالب