تبلیغات متنی

نتیجه اخلاقی ازدواج پسرها (طنز)

نتیجه اخلاقی ازدواج پسرها (طنز)

نتیجه اخلاقی ازدواج پسرها (طنز)

 

قبل از ازدواج: خوابیدن تا لنگ ظهر

بعد از ازدواج: بیدار شدن زودتر از خورشید

نتیجه اخلاقی : سحر خیز شدن

 

قبل از ازدواج: رفتن به سفر بی اجازه

بعد از ازدواج: رفتن به حیاط با اجازه

نتیجه اخلاقی : معتبر شدن

 

قبل از ازدواج: خوردن بهترین غذاها بی منت

بعد از ازدواج: خوردن غذا های سوخته با منت

نتیجه اخلاقی : تقویت معده

 

قبل از ازدواج: استراحت مطلق بی جر و بحث

بعد از ازدواج: كار كردن در شرایط سخت

نتیجه اخلاقی : ورزیده شدن

 

قبل از ازدواج: دید و بازدید از اماكن تفریحی

بعد از ازدواج: سر زدن به فامیل خانوم

نتیجه اخلاقی : صله رحم

 

قبل از ازدواج: آموزش گیتار و سنتور و غیره

بعد از ازدواج: آموزش بچه داری و شستن ظرف

نتیجه اخلاقی : همدردی با مردها

 

قبل از ازدواج: گرفتن پول تو جیبی از پاپا

بعد از ازدواج: دادن كل حقوق به خانوم

نتیجه اخلاقی : مستقل شدن

 

قبل از ازدواج: ایستادن در صف سینما و استخر

بعد از ازدواج: ایستادن در صف شیر و گوشت

نتیجه اخلاقی : آموزش ایستادگی

 

قبل از ازدواج: رفتن به سفرهای هفتگی

بعد از ازدواج: در حسرت رفتن به پارك سر كوچه

نتیجه اخلاقی : امنیت كامل.

پربازدید هفته
پربازدید ماه

عکس های خنده دار

عکسهای دیدنی و جالب